wz

Semafor

Úvodní strana

Semaforová abeceda

Vzkazy

O stránkách

Odkazy

Semaforová abeceda

K vysílání semaforové abecedy se používají dva dvoubarevné praporky. K vysílání na pevnině se používá kombinace červené a bílé, k vysílání na moři kombinace červené a žluté. Vysílající drží v každé ruce jeden praporek, přičemž polohy obou rukou znamenají vždy jeden znak abecedy. Pro každou ruku je poloh 7 a celkem je možné vytvořit 28 kombinací. 26 z nich tvoří písmena mezinárodní abecedy. Čísla, která se nevešla, se překrývají se začátkem písmen a ve vysílání jsou uvozená znaky "začátek čísel" a "konec čísel" (někde se uvádí "začátek písmen"). Konec slova se vysílá opsáním velkého kruhu jednou rukou.           
 

Michal Hanzlík - http://michalhanzlik.wz.cz ; e-mail: michal.hanzlik@centrum.cz